Mae hon yn wefan enghreifftiol a ddatblygwyd gan Technoleg Taliesin Cyf.


Mae Llywodraeth Cymru yn cynnig grantiau o £500 i Gynghorau Cymuned er mwyn iddyn nhw ddatblygu gwefan i wella cyfathrebu gyda'r etholwyr yn eu cymuned. Rydym wedi datblygu strwythur gwefan sylfaenol sy'n caniatáu i gynghorau fynd ar-lein heb wario gormod - mae'r safle sylfaenol yn costio £500 yn unig i ddatblygu.

I ddysgu mwy, cysylltwch â Technoleg Taliesin ar 01970 832573 neu e-bost

Aelodau y Cyngor

Mae gan Gyngor Cymunedol Llanbethma Community saith aelod ethol. Mae Cadeirydd ac Is-cadeirydd yn cael eu hethol bob blwyddyn. Gwahoddir cynghorydd sir y ward (Cyng. James T. Kirk) i fod yn bresennol.

Mae'r dilynnol yn aelodau y cyngor tan fis Mai 2016.

Cadeirydd
Jean Luc Picard
TÅ· Mawr Iawn, Llanbethma
01234 567890


Is-cadeirydd
Wil Riker
TÅ· Mawr Bach, Llanbethma
01234 567890


Cynghorwyr eraill

Beverley Crusher
TÅ· Mawr, Llanbethma
01234 567890


Wesley Crusher
TÅ· Mawr, Llanbethma
01234 567891


Mr Data
Lodge TÅ· Mawr, Llanbethma
01234 567890


Geordi La Forge
Hen DÅ· Mawr, Llanbethma
01234 567892


Deanna Troy
Riverside View, Llanbethma
01234 567893

Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration