Mae hon yn wefan enghreifftiol a ddatblygwyd gan Technoleg Taliesin Cyf.


Mae Llywodraeth Cymru yn cynnig grantiau o £500 i Gynghorau Cymuned er mwyn iddyn nhw ddatblygu gwefan i wella cyfathrebu gyda'r etholwyr yn eu cymuned. Rydym wedi datblygu strwythur gwefan sylfaenol sy'n caniatáu i gynghorau fynd ar-lein heb wario gormod - mae'r safle sylfaenol yn costio £500 yn unig i ddatblygu.

I ddysgu mwy, cysylltwch â Technoleg Taliesin ar 01970 832573 neu e-bost

Sut i gysylltu a'r cyngor.

Os ydych am godi mater gyda'r cyngor, cysylltwch â'r clerk, os gwelwch yn dda.

James T. Kirk
Y Stablau, TÅ· Mawr
Llanbethma
LL98 9ZX

Ffôn: 01234 567894
E-bost:

Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration