Mae hon yn wefan enghreifftiol a ddatblygwyd gan Technoleg Taliesin Cyf.


Mae Llywodraeth Cymru yn cynnig grantiau o £500 i Gynghorau Cymuned er mwyn iddyn nhw ddatblygu gwefan i wella cyfathrebu gyda'r etholwyr yn eu cymuned. Rydym wedi datblygu strwythur gwefan sylfaenol sy'n caniatáu i gynghorau fynd ar-lein heb wario gormod - mae'r safle sylfaenol yn costio £500 yn unig i ddatblygu.

I ddysgu mwy, cysylltwch â Technoleg Taliesin ar 01970 832573 neu e-bost

Cofnodion y cyngor

Os ydych am weld cofnodion sy'n gynt na'r rhai isod, cysylltwch â'r Clerc os gwelwch yn dda.

Chwilio'r dogfennau am       Rhestru pob dogfen

Cofnodion Tachwedd 2013 Dyddiad: 21/11/13   Dangos dogfen


Cofnodion Hydref 2013 Dyddiad: 24/10/13   Dangos dogfen


Cofnodion Medi 2013 Dyddiad: 20/09/13   Dangos dogfen

Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration