Mae hon yn wefan enghreifftiol a ddatblygwyd gan Technoleg Taliesin Cyf.


Mae Llywodraeth Cymru yn cynnig grantiau o £500 i Gynghorau Cymuned er mwyn iddyn nhw ddatblygu gwefan i wella cyfathrebu gyda'r etholwyr yn eu cymuned. Rydym wedi datblygu strwythur gwefan sylfaenol sy'n caniatáu i gynghorau fynd ar-lein heb wario gormod - mae'r safle sylfaenol yn costio £500 yn unig i ddatblygu.

I ddysgu mwy, cysylltwch â Technoleg Taliesin ar 01970 832573 neu e-bost

Dolenni a chysylltiadau defnyddiol

Cyngor Sir Caerbethma

Gyfrifol am nifer fawr o wasanaethau lleol, naill ai'n uniongyrchol neu fel asiant i Lywodraeth Cymru, gan gynnwys ysgolion, gwasanaethau cymdeithasol, ffyrdd, cynllunio, casglu sbwriel ac ati
Caerbethma Council website

NRW?

Llywodraeth Cymru (swyddfa Caerbethma)

Registrar

AS lleol, ASE, AMs


Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration