Mae hon yn wefan enghreifftiol a ddatblygwyd gan Technoleg Taliesin Cyf.


Mae Llywodraeth Cymru yn cynnig grantiau o £500 i Gynghorau Cymuned er mwyn iddyn nhw ddatblygu gwefan i wella cyfathrebu gyda'r etholwyr yn eu cymuned. Rydym wedi datblygu strwythur gwefan sylfaenol sy'n caniatáu i gynghorau fynd ar-lein heb wario gormod - mae'r safle sylfaenol yn costio £500 yn unig i ddatblygu.

I ddysgu mwy, cysylltwch â Technoleg Taliesin ar 01970 832573 neu e-bost

Grantiau

Mae cynghorau cymuned yn cael yr hawl i roi grantiau i grwpiau a sefydliadau lleol.

Fel arfer gwneir penderfyniadau am grantiau yng nghyfarfod y cyngor ym mis Mawrth. Os yw eich grŵp yn dymuno gwneud cais am grant, anfonwch fanylion eich cais i'r Clerc erbyn diwedd mis Chwefror, os gwelwch yn dda, yn cynnwys at ba ddiben y byddwch yn defnyddio'r grant, ac yn amgáu copi o gyfrifon diweddaraf eich grŵp.

Grantiau Diweddar

Mae'r grantiau canlynol wedi'u rhoi yn 2013:

Clwb Bowlio Llanbethma £350
Llanbethma W.I. £5
Llanbethma Merched Y Wawr £500
Tŷ Mawr Duck House Fund £500

Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration