Mae hon yn wefan prawf a ddatblygwyd gan Technoleg Taliesin Cyf.


Mae Llywodraeth Cymru yn cynnig grantiau o £500 i Gynghorau Cymuned i'w galluogi i ddatblygu gwefan i wella cyfathrebu gyda etholwyr yn eu cymuned. Rydym wedi datblygu strwythur y wefan sylfaenol sy'n caniatáu i gynghorau fynd ar-lein heb dorri eu cyllideb - mae'r safle sylfaenol yn costio £500 yn unig i ddatblygu, ac mae'n cynnwys:

Strwythur gwefan gwbl ddwyieithog
Offer i ganiatáu i'r Clerc ychwanegu deunydd i'r wefan a golygu'r cynnwys yn hawdd
Llyfrgell chwiliadwy o ddogfennau (Cofnodion ac ati)
Cyfrifon e-bost cynhalio ar gyfer clerc@ a chadeirydd@
Tudalennau ychwanegol/testun amgen heb unrhyw gost ychwanegol
Hostio blynyddol a chosfrestru parth am £95 y flwyddyn yn unig

Gall opsiynau eraill gael eu hychwanegu am daliad bach ychwanegol, e.e. Facebook a Twitter, neu adran preifat ar gyfer cynghorwyr.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Technoleg Taliesin ar 01970 832573 neu e-bostiwch

Cyngor Cymuned Llanbethma

Mae cynghorau cymuned a thref yw lefel sylfaenol llywodraeth leol yng Nghymru.

Mae dros 730 o gynghorau cymuned a thref ledled Cymru. Llanbethma yn un o'r lleiaf, gyda phoblogaeth (yn 2011) o ddim ond 587. Maent i gyd yn gweithio i wella ansawdd bywyd a'r amgylchedd i ddinasyddion yn eu hardal.

Mae cynghorau cymuned yn atebol i bobl leol ac mae ganddynt ddyletswydd i gynrychioli buddiannau gwahanol rannau o'r gymuned yn gyfartal.

Cynghorwyr: Cynghorwyr Cymunedol yn cael eu hethol bob pedair blynedd. Bydd yr etholiad nesaf yn 2016.

Cyfrifoldebau: Mae Gynghorau Cymuned yn gyfrifol am (neu'n cael caniatâd i weithredu ynglŷn â) nifer fawr o wasanaethau a swyddogaethau lleol. Gallwch weld rhestr lawn o swyddogaethau yma

Cyllid: Mae gweithgareddau cynghorau cymuned yn cael eu hariannu drwy Dreth y Cyngor. Mae pob cyngor cymuned yn penderfynu faint i'w godi i dalu am ei wariant.

Cyfarfodydd y Cyngor


Mae'r cyngor yn cyfarfod ar y dydd Iau olaf bob mis am 7.30pm yn y Celtic Manor Hotel, Casnewydd.

Mae'r cyfarfodydd yn agored i bawb. Cysylltwch â'r Clerc i gadarnhau amser.


Cofnodion diweddaraf (21/11/13)

Newyddion
Stori newyddion prawf mwyDylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration